ММК ім.Ілліча (Маріуполь)

12.01.2016

Система управління швидкісними режимами 4-х кліткового стану ЦХП ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».
Виконано налагодження та введено в експлуатацію систему управління швидкісними режимами 4-х кліткового стану.
Система управління швидкісними режимами складається з підсистеми управління режимами стану (СУРС) та підсистеми автоматичного програмного налаштування стану (САПНЗ).

СУРС забезпечує:
– формування завдання швидкості стану;
– формування «уставок» швидкості, початкових обтискань та заданих обтисків клітей;
– формування завдання для регуляторів швидкості кожного з валків за еталоном швидкості стану, із заданим обтисканням і з урахуванням діаметрів робочих валків;
– відсутність ривків натягу при прискоренні та уповільненні стану;
– гальмування стану при виникненні аварії в одному з основних приводів стану;
– формування форсованого зупину стану при обриві смуги;
– керування перетворювачами клітей №1-4;
– керування перетворювачами натискних гвинтів клітей №1-4;
– візуалізацію технологічного процесу прокатки смуги та енергосилових параметрів об’єкта автоматизації.

САПНС виконує функції:
– формування бази даних початкових завдань параметрів приводів стану;
– автоматичної вибірки з бази даних груп параметрів початкового налаштування, що належать до прокатки даного сортаменту смуги;
– формування команди на зміну параметрів початкової настройки перед прокаткою чергової смуги.