Перетворювачі у контейнерному виконанні

26.08.2015

Виготовлено та поставлено Замовнику 4 перетворювача з номінальним випрямленим струмом 4000 А, напругою 320 В, виконані за 12-пульсною схемою випрямлення в контейнерному виконанні.
Склад контейнера:
– високовольтні осередки 6кВ – 2 шт.,
– Перетворювальний трансформатор 1000 кВА – 2 шт.,
– фільтро-компенсуючий пристрій 600 кВАр – 1 шт.,
– шафа силова тиристорна – 2 шт.,
– шафа управління – 1 шт.,
– реактор, що згладжує 2000А, 0,48 мГн – 2 шт.,
– шафа з вимикачем та роз’єднувачем постійного струму – 1 шт,
– ПДК на базі ПК – 1 шт.
Інженерні системи контейнера включають:
– систему основного та аварійного освітлення;
– систему обігріву (сумарна потужність обігрівачів нижнього контейнера – 6 кВт, верхнього контейнера – 2 кВт);
– систему вентиляції (номінальна продуктивність вентиляторів системи вентиляції нижнього контейнера – 7000 м³/год, верхнього – 1700 м³/год);
– Систему газового пожежогасіння.
Конструкція контейнерів має утеплене виконання. Контейнер нижнього ярусу поділено на тамбур, відсік обслуговуючого персоналу, відсік обладнання.

Вид на шафу керування перетворювачем постійного струму

Вид на силові шафи

Вид на високовольтні осередки та перетворювальні трансформатори