Тиристорні збудники серії ВТЕ/ВТП

Збудники серії ВТЕ(П) є статичними, тиристорними, швидкодіючими системами збудження (далі СЗ)

Загальна характеристика серії СЗ

 • діапазон номінальних потужностей двигунів:
  -до 27500кВт;
 • типи збудження двигунів:
  -щітковий;
  -безщітковий;
 • діапазон номінального струму та напруги збудження:
  -cтрум збудження: до 1000 А;
  -напруга збудження: до 230 В;
 • підтримувані види пуску синхронних двигунів:
  -прямий;
  -реакторний легкий та важкий;
  -з пристроєм плавного пуску;
  -з перетворювачем частоти (управління СЗ каналом «4-20мА»);
 • схеми випрямлення:
  -трьохфазна мостова Ларіонова;
  -трьохфазна нульова;
  -одногрупова та двогрупова;
  -IGBT-блок для безщіткових СЗ;
 • наявність трансформатора:
  -з трансформатором;
  -без трансформатора (з використанням трансформатора Замовника);
 • схема резервування:
  -гаряче резервування за схемою «1 +1»: двоканальне, повне резервування перетворювачів та АРВ;
  -холодне резервування з шафою перемикання:
  -двi СЗ для одного двигуна;
  -одна СЗ для двох двигунів;
  -без резервування;
 • охолодження силового перетворювача:
  -природне повітряне – ВТЕ до 400А включно;
  -примусове повітряне – ВТП понад 400А;
  -комбіноване;
 • регулятори збудження:
  -автоматичний (5 видів);
  -ручний;
 • мережеві інтерфейси для зв’язку з АСУТП:
  -Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, CAN та iн.
 • час введення в експлуатацію: 4 години.

Основні технічні характеристики

Функції СЗ:

 • способи пуску двигуна:
  -прямий пуск двигуна з подачею збудження функції току статора і функції ковзання;
  -реакторний важкий пуск двигуна з подачею збудження після включення шунтуючого вимикача;
  -реакторний легкий пуск двигуна з подачею збудження на реакторній стадії пуску до включення шунтуючого вимикача;
  -пуск із ПЧ з управління струмом збудження каналом «4-20мА» від ПЧ;
  -пуск із УПП;
  -включення в мережу методом точної синхронізації в генераторному режимі двигуна з допоміжним приводом;
 • ручний, автоматичний та ударний автоматичний режим роботи;
 • регулювання в ручному режимі:
  – струму збудження;
 • регулювання в автоматичному режимі одного з параметрів:
  -реактивної потужності двигуна – для компенсації реактивної потужності суміжного обладнання при її відносно постійному рівні;
  -напруги двигуна – для стабілізації напруги живильної двигун мережі;
  -COS (φ) двигуна – підвищення стійкості двигунів зі змінним навантаженням;
  -реактивної потужності у віддаленому вузлі навантаження – для компенсації реактивної потужності на введенні ділянки, цеху, підстанції за її змінного рівня;
 • спосіб переходу при зміні режиму регулювання:
  -безударний перехiд;
  -перехiд на задану уставку.
 • регулювання в ударному автоматичному режимі:
  -в паузах між навантаженнями – головного параметра обраного автоматичного режиму;
  -у момент появи навантаження – форсування збудження із заданим рівнем – для підвищення стійкості двигунів із різко змінним навантаженням;
 • опробування збудника перед пуском:
  -автоматичну перевірку чергування фаз вхідної силової напруги;
  -перевірка цілісності ланцюга пускового опору;
  -струмова перевірка збудника та ланцюги збудження;
  -перевірку опору ізоляції ланцюгів ротора з індикацією поточного опору;
 • точність регулювання:
  -напруга двигуна – 0.2%;
  -реактивна потужність двигуна – 0.5%;
  -Cos(φ) двигуна – 0.5%;
  -струму збудження в ручному режимі – 0.5%
 • демпфування електромеханічних коливань ротора, забезпечення статичної та динамічної стійкості двигуна;
 • статизм (компаундування) регулювання по повному та реактивному струму двигуна;
 • форсування збудження;
 • режим динамічного (електричного) гальмування;
 • режим ресинхронізації при режимах АВР, АПВ з живлення двигуна;
 • облік спожитої активної енергії, спожитої індуктивної та ємнісної реактивної енергії від моменту пуску до моменту зупинки двигуна та за весь період експлуатації СЗ;
 • функція введення пароля для зміни параметрів;

Система керування

Усі завдання СУ виконуються програмно-апаратним способом.

 • структура регулювання АРВ – «АРВ-СД (сильна дія)» з наступними каналами регулювання (див. мал. 1):
  -ПІ(Д)-регулятор:
  -за відхиленням головного регульованого параметра – пропорційно-інтегральна ланка;
  -по похідної напруги двигуна (для режиму регулювання напруги двигуна) – диференціальна ланка;
  -системний стабілізатор сильної дії (PSS, для режиму регулювання напруги двигуна):
  -за похідною струму збудження – If`;
  -за похідною частотою двигуна – Fs`;
  -за відхиленням частоти двигуна – dFs.

Структурна схема системи регулювання

Система обмежувачів АРВ

 • мінімальної та максимальної напруги двигуна;
 • мінімального та максимального струму збудження;
 • максимального струму збудження за відсутності провідності будь-якого плеча перетворювача;
 • «Р/Q» – обмеження мінімального недозбудження – обмеження реактивної потужності двигуна залежно від активної;
 • перевантаження по статорному струму за час-залежною характеристикою;
 • перевантаження струму ротора за час-залежною характеристикою;
 • тривалість форсування за час-залежною перевантажувальною характеристикою ротора;

Система захисту

 • від внутрішніх коротких замикань у перетворювачі;
 • від зовнішніх коротких замикань на стороні постійного струму;
 • від втрати збудження;
 • від пуску, що затягнувся;
 • від асинхронного ходу;
 • від перенапруг у роторі;
 • від несправності блок-контактів статорного вимикача з дублюванням їх контролю за струмом статора;
 • від стоянки двигуна (наявність збудження на зупиненому двигуні – у разі несправності блок-контактів його статорного вимикача);
 • от обрыва цепи обратной связи от ТН статора:
  -дозвіл пуску за відсутності зворотний зв’язок;
  -автоматичний перехід на ручний режим при обриві зворотного зв’язку;
 • від обриву ланцюга зворотний зв’язок від ТТ статора:
  -заборона подання збудження при пуску та обриві зворотного зв’язку;
 • від відмови обмежувача перевищення тривалості форсування та перевантаження за струмом збудження;
 • від відмови обмежувача мінімального збудження «Р/Q» з переходом на ручний режим із уставкою збудження, що забезпечує перезбуджений режим;
 • від втрати провідності плеча перетворювача – продовження роботи СВ з обмеженням струму;
 • від виходу з ладу щіткового апарату та ланцюга збудження – контроль опору ланцюга збудження: «кабель-щітковий апарат-ротор»;
 • захист за розрахунковою температурою обмотки збудження;
 • контроль опору ізоляції силового ланцюга:
  -контроль ланцюга збудження та ланцюга змінного струму випрямляча;
  -вказівка ​​полюса з мінімальною величиною опору ізоляції;
  -чисельна індикація величини опору ізоляції в кОм.
 • зовнішні захисту: прийом сигналів типу «сухий контакт» КВП Замовника (за вібрацією, масломастилом, температурою підшипників тощо) з можливістю формування як попереджувальної сигналізації, так і аварійного відключення.

Документацiя

Детальний опис

 

Структура умовного позначення

Опитувальний лист

Заповнити Завантажити