Тиристорні збудники серії ВТЕ ECOPOWER
з високим коефіцієнтом потужності

Збудники серiї ВТЕ ECOPOWER є статичними, тиристорними, високошвидкісними системами збудження (далі СЗ) з низьким реактивним споживанням електроенергії порівняно зі стандартними рішеннями, що існують на ринку.

Головнi переваги:

 • високий коефіцієнт потужності (низьке споживання реактивної потужностi), який досягається за допомогою використання подвійного випрямляючого мосту;
 • рівень пульсації вихідної напруги в 3-5 разів нижчий порівняно зі стандартним збуджувачем (з одним випрямляючим мостом), що допомагає зменшити індукційне нагрівання ротора вiд гармонік струму та зменшенню ймовірностi пробою iзоляції ротора;
 • функція гарячого резервування випрямляючого мосту на час не менше нiж 20 хвилин, що достатньо, щоб перейти на резервний агрегат або штатну зупинку механізму.

Опцiонально доступна функція тривалого гарячого резервування випрямляючого мосту.

 • ступiнь захисту IP54;
 • природне повiтряне охолодження;
 • сенсорний кольоровий дiсплей 7″, з веденням журналу подiй та осциллографуванням головних параметрiв;
 • відображення стану комутаційного обладнання на кольоровiй мнемосхемi;
 • забезпечує всі функції свого попередника – збудника ВТЕ (/products_pt/vte/)
Стандартний збуджувач
(з одним випрямляючим мостом)
ВТЕ ECO POWER
Режим низького споживання реактивної потужностi нема є
Ступiнь захисту IP21 IP54
Наявнiсть мережевих iнтерфейсiв Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus TP, CAN Опцiя Modbus TRU в базi, iнше – опцiя
Пультовий термiнал pult
двострочний жидкокристалiчний
pult
сенсорний кольоровий дiсплей 7”, з веденням журналу подiй та осцелографуванням головних параметрiв
Вiдображення стану комутацiйної апаратури (мнемосхема) нема є
Тривалiсть запису аварiйного треку не менше 0,3 сек не менше 2 сек
Кiлькiсть параметрiв аварiйного треку 16 24
Дискретнiсть запису аварiйного треку 10 мс 3,3 мс
Кiлькiсть аварiйних трекiв, якi зберiгаються в енергонезалежнiй пам’ятi контролеру 11 12
Можливiсть гарячого резервування силової частини в тому ж габаритi нема є

Головнi технiчнi характеристики

 • номiнальний вихiднийй струм, А: 200, 315, 400;
 • номiнальна вихiдна напруга, В: 48, 75, 115, 150, 230;
 • кратнiсть форсування по напрузi: 1,75;
 • схема випрямлення: два трифазних мостових випрямляча;
 • напруга живлення мережi: трифазна, 380 В;
 • частота живлення мережi: 50 Гц;

Опис

Силова схема збудника показана на малюнку. Перетворювальна частина складається з двох трифазних мостових випрямлячів (схема Ларіонова), з’єднаних з нагрузкою паралельно. Управління випрямлячами окреме. У якостi силових напівпровідникових пристроїв використовуються нетестатні тиристорні модулі, фіксовані на плиту охолоджувача. Видалення тепла з охолоджувача – шляхом природної конвекції.

pcomplex

Живлення мостів вiд трифазної мережі 380 В здійснюється через спеціальний перетворювальний трансформатор. Трансформатор має два вторинні (вентильнi) обмотки – працюючу та форсируючу, підключені послідовно. Вторинна обмотка з мостами, підключеними до неї, утворюють робочу та форсируючу групи.

ЭЕнергетичні показники двомостового перетворювача

Стандартний збудник (з одним випрямляючим мостом), щоб забезпечити необхідну форсировку па напрузі , повинен мати необхідний резерв діапазону регулювання.

Зв’язок вихідної напруги з напругою живлення вторинної обмотки трансформатора для випрямляча, керованого трифазним мостом, можна оцінити за допомогою виразу:

pcomplex

де α  – кут керування.

Вираз показує, що для того, що для форсування вихідної напруги шляхом зміни кута керування, необхідно мати запас заживляючої напруги трансформатора. У той же час, в робочому режимі – з номінальною вихідною напругою – перетворювач працюватиме з бiльшим кутом керування, у режимі, що зазвичай iменують зарегульованим..

Оскільки споживання реактивної потужності безпосередньо залежить від кута керування, для зарегулювання режиму характериним є значне зниження коефіцієнта потужності.

Рішення цієї проблеми досягається шляхом відокремлення формування вихідного робочої та форсируючої напруги з окремих випрямляючих мостів. Живлення кожного мосту забезпечується з окремої групи вторинної обмотки. Напруга живлення кожної групи обчислюється таким чином, що при номінальній вихідній напрузі кут керування був оптимальним з точки зору забезпечення найкращих енергетичних характеристик.

Форсування вихідної напруги забезпечується не глибоким зменшенням кута керування, а переходом форсируючу групу.

Таблиця містить порівняння енергетичних показників робочого режиму для ВТE -315/48, з кратнiстю форсування напруги 1,75.

Таблиця – Порiвняння енергетичних показникiв ВТЕ-315/48 при номiнальних вихiдних параметрах 315А, 48В.

pcomplex

Як видно з таблицi, при однакових вихiдних параметрах, коэфiцiент потужностi ВТЕ ECOPOWER в 2 рази вищiй, в порiвняннi зi стандартним збуджувачем.

У наслiдок вiдсутностi зарегульованого режиму, ВТЕ ECOPOWER, при роботi з номінальними вихідними параметрами, має рівень пульсацій вихідної напруги в 3-5 разів нижчий порівняно зі стандартним. Це допомагає зменшити індукційне нагрівання ротора вiд гармонік струму та зменшенню ймовірності пробою ізоляції ротора.

Резервування силової частини

У збуджувача ВТЕ ECOPOWER реалізується ефективна система захисту від можливих аварiйних режимів, поєднуючи високошвидкісну мікропроцесорну систему та апаратне забезпечення -автоматичний перемикач на вході трансформатору та високошвидкісні запобіжники на фазах на вході мосту робочої групи.

Збуджувач має функцію резервування робочої групи, коли в роботі виникає несправність шляхом перемикання на форсируючу групу. Перехід здійснюється в автоматичному режимі, коли система виявляє несправність.

Резервування на форсируючiй групi допустимо щонайменше 20 хвилин, що достатньо для переходу на резервний агрегат або штатну зупинку механізму. Опцiонально доступна функція тривалого гарячого резервування випрямляючого мосту.

Загалом ВТЕ ECOPOWER забезпечує всi функцiї свого попередника – збуджувача ВТЕ (/products_pt/vte/).

Структура умовного позначення

ВТЕ-200/75-1Т11-10011-1110-УХЛ4

pcomplex

Опросный лист

Заповнити